Teksti: Kati Aasov Fotod: Johannes Arro

Loma Virossa / 2016-2